Barcode Maker

Barcode Maker

Barcode Maker là một công cụ mà sẽ tạo ra bardcodes cho sản phẩm này
Người dùng đánh giá
3.9  (7 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.1
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 13 giải thưởng
Barcode Maker là một công cụ mà sẽ tạo ra bardcodes cho sản phẩm này.
Bao gồm trong Barcode Maker là một cơ sở dữ liệu đó sẽ làm cho nó có thể định dạng người ISBN thanh mã, những gì anh bạn cần làm là để lấp biển đăng ký nhóm yếu tố và Registrant yếu tố và người xuất bản nguyên tố cho ISBN và Barcode Maker sẽ chuyển đổi nhập với một ISBN.
Cậu cũng sẽ có thể cứu một thanh mã ảnh trong một PDF hay mã trong một PDF tập tin, đánh dấu là bao gồm tự động. để đưa ra mỗi thanh mã trong PDF. Cái PDF tập tin có thể được sử dụng nhiều thiết lập, Owner Password, User Password, và cho Phép/cẠ¥ m Content Editing, Content Copy, Printing. You sẽ có thể thêm Danh hiệu, đối Tượng, từ khoá, tác Giả.
Thông tin được cập nhật vào:

Tiện ích mở rộng

Tải xuống cho Mac